Klauzula Informacyjna

Drogi Uczestniku,

Przepisy prawa wymagają od nas przekazania Ci informacji o tym, w jaki sposób Fundacja Allegro All For Planet (dalej będziemy określać się jako „Fundacja”) przetwarza (np. zbiera i zapisuje) Twoje dane osobowe (np. imię, nazwisko albo adres email), oraz jakie uprawnienia w związku z Ci przysługują. Szanujemy Twoją prywatność tak samo, jak Twój czas, dlatego zrobimy to najszybciej, jak potrafimy.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Fundacja Allegro All For Planet z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182 (dalej „Fundacja”) organizator konkursu Kręć Kilometry.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

 • adres e-mail: privacy_afp@allegro.pl,
 • adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Fundacja Allegro All For Planet., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania Twojego konta na stronach konkursu Kręć Kilometry (www.kreckilometry.pl), za pomocą aplikacji mobilnej Kręć Kilometry, poprzez aplikacje, z których korzystasz: np. Strava (w zakresie ID Twojego konta), lub z Facebooka (jeżeli używasz go do logowania na www.kreckilometry.pl, uzyskamy dostęp do Twojego adresu email, imienia, nazwiska, daty urodzenia, deklarowanej lokalizacji i Twojej płci oraz avatara), a także później, w związku z uczestniczeniem przez Ciebie w konkursie Kręć Kilometry.

Jakie są podstawy prawne i cele przetwarzania Twoich danych osobowych przez Fundację?

Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest realizowane wyłącznie w niżej wymienionych celach, na następujących podstawach prawnych:

 • organizacji konkursu, wyłaniania zwycięzców, przyznawania i wysyłania nagród oraz informowania o wynikach konkursu - na podstawie art. 6 ust.1 lit.f) RODO
 • wykonania obowiązków podatkowych związanych z przyznanymi nagrodami - na podstawie art.6 ust.1 lit.c) RODO
 • statystycznych, archiwalnych, zapewnienia bezpieczeństwa i zapewnienia rozliczalności wykonania obowiązków Fundacji wynikających z przepisów prawa - na podstawie art.6 ust.1 lit.f) RODO
 • utworzenia i utrzymania Twojego konta na kreckilometry.pl w związku z wykonaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną - na podstawie art. 6 ust.1 lit.b) RODO
 • uwierzytelnienia Cię na kreckilometry.pl za pomocą Twojego konta w innych mediach społecznościowych (np. logowanie za pomocą konta FB) i korzystania z aplikacji w przypadku zaimportowania danych o stanie zdrowia, tylko jeśli wyrazisz zgodę - na podstawie art. 6 ust.1 lit.a) RODO

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych:

 • niezbędnych do rejestracji w konkursie: imienia, nazwiska, adresu, daty urodzenia, adresu e-mail; podanie tych danych jest wymogiem umownym, a brak ich podania uniemożliwi Tobie założenie konta i przystąpienie do konkursu;
 • niezbędnych do weryfikacji Twojej aktywności w konkursie, które Fundacja będzie gromadzić na skutek użycia przez Ciebie aplikacji, w przypadku zaimportowania z nich informacji o Tobie (w szczególności dane obejmujące przejechane trasy, spalone kalorie, dodane zdjęcia, komentarze, ślady GPS); podanie tych danych jest dobrowolne jednak brak ich udostępnienia przez Ciebie uniemożliwi Fundacji weryfikację Twojej aktywności w konkursie;
 • niezbędnych dla możliwości przekazania nagród zwycięzcom konkursu: dane adresowe do wysyłki nagrody; podanie tych danych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwi Fundacji przesłanie nagrody;
 • niezbędnych dla uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy w przypadku zwycięzców konkursu, którym zostaną przyznane nagrody wymagające rozliczenia podatku – imię, nazwisko, NIP lub PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, wartość nagrody; podanie tych danych jest wymogiem ustawowym w zakresie ewentualnego rozliczenia przyznanej Ci nagrody o określonej wysokości (wymagają tego przepisy prawa podatkowego i rachunkowego).

Jeżeli z jakiegoś powodu nie zechcesz nam podać nam swoich danych osobowych, nie będziemy mogli założyć dla Ciebie konta lub Twoje osiągnięcia nie będą policzone w konkursie.


Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane:

 • podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości
 • oraz podmiotom wspierającym Fundację w świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym w zakresie realizowania konkursu i prowadzenia komunikacji z jego Uczestnikami. W tym przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania Twoich danych osobowych dla własnych celów (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby Fundacji).

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przechowywane będą maksymalnie przez okres 6 lat od momentu rozstrzygnięcia konkursu. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Twojej zgody będziemy przetwarzać tylko do czasu jej odwołania, chyba że znajdzie się inne uzasadnienie ich przetwarzania (np. jeśli będzie to wynikało z przepisów prawa).

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Organizator

Partnerzy

Partnerzy społeczni